Velkommen til RUStelefonen!

Vi er en landsdekkende opplysningstjeneste om rus og hjelpetiltak. Erfarne veiledere svarer på spørsmål relatert til alkohol- og narkotikaproblematikk. Både rusbrukere selv, pårørende og profesjonelle er velkomne til å ta kontakt, og vi garanterer full anonymitet.
Her finner du mer om oss og våre tilbud.

OBS: RUStelefonen har ikke lenger langåpent på onsdager til kl. 21., men vi åpner telefontjenesten tidligere den dagen (kl. 10.00). Vi beklager at vi ikke har fått oppdatert informasjonen andre steder!

hdir_logo Helsedirektoratet finansierer RUStelefonen.

oslo.kommune.vel Velferdsetaten i Oslo kommune er ansvarlig for driften.

 


 

Blir mindre rus med mor og far

OPPVEKST: Hva er det aller mest effektive tiltaket for å hindre rusbruk blant ungdom? Forskernes svar er enkelt: «At foreldrene gir av sin egen tid.». Nyere forskning viser at ingenting er så avgjørende for forebygging av rusbruk hos unge som «foreldrefaktoren».

RUStelefonen holder ofte foredrag for foreldre. Der kommer vi med noen tydelige råd.

– Det aller, aller viktigste er at de er bevisste sin rolle som rollemodeller. Det holder ikke å fortelle barna at de må gjøre som du sier, de må gjøre som du gjør. Da må man være bevisste sitt eget drikkemønster. Som forelder ville jeg vært forsiktig med å være beruset sammen med barna mine. Selv små barn merker at noe er annerledes, men det kan være vanskelig for dem å forstå hvorfor.

– Man må tørre å være forelder, og sette grenser og stille krav. Det er dessuten lurt å ha kontakt med andre foreldre. Da kan du parere påstanden om at «alle andre får lov.» Da kan du nemlig si at du veit hva de andre gjør, fordi vi har blitt enige om det.

Les hele artikkelen og intervju med RUStelefonen i Dagsavisen (27 september 2014).

 

 


 

ungdata 2013Hovedbildet fra Ungdata 2013 er at vi har med en veltilpasset, hjemmekjær, men kanskje litt stressa ungdomsgenerasjon å gjøre. På flere områder viser rapporten positive utviklingstrekk: Omfanget av ungdomskriminalitet, rus og vold blir stadig mindre, færre unge skulker skolen, og flere er fornøyd med foreldrene sine. Når ungdommene begynner på videregående skole derimot øker bruken av rusmidler markant. 

 Årets rapport omfatter primært ungdomstrinnet, men inneholder også svar fra ungdom på første trinn i videregående opplæring (VG1). 2013 er det første året med nasjonale tall på dette trinnet, og det er dermed ikke mulig å si noe om utviklingen over tid for denne aldersgruppen. Bruken av rusmidler øker markant når de unge er ferdig med ungdomsskolen. På VG1 har nær halvparten vært beruset på alkohol siste år, åtte prosent røyker og like mange har prøvd hasj. På alle disse områdene er det en dobling i omfanget sammenliknet med de som er ett år yngre.

Her kan du finne Ungdatarapporten for 2013.

 
rustelefonen_550.swf
Hasj

Vi har et prosjekt på skolen om hasj, og jeg lurte på hvilken aldersgruppe bruker hasj mest?
, år fra

Les mer…
Anonyme hasjrøykere?
Alkoholikere har Anonyme Alkoholikere (AA), men finnes det et lignende tilbud for hasjrøykere?
Kvinne, 30 år
Les mer…
RUStlf-logo RUStelefonen på Facebook

Anonym spørretjeneste

split_banner3

Søk i våre artikler

Information in english

info_english